Verksamhet

 

Koti / Hem

Fritid

Föreningen har en simtur måndagar kl 9.30 - 11.00 på Servicehuset  Esplanad.  Fråga sekteteraren.

 

Föreningen har two bowlingrännorna. Vi bowlar jämma veckor på onsdagar kl 15.00 - 16.30 på bowlinghallen. Föreningen står för en del av kostnaderna. 

Sote -organisationernas gemensamma boccia-tur på idrottshallen, tisdagar kl. 15. Alla intresserade välkomna med!  

Övrig verksamhet

En Sommardag i PeKuLa hålls före sommar.

Om alla aktiviteter annoserar vi i Passa På.