Verksamhet

 

Koti / Hem

Fritid

Föreningen har two bowlingrännorna. Vi bowlar jämma veckor på onsdagar kl 14.30 - 16.00 på bowlinghallen. Föreningen står för en del av kostnaderna. 

Sote -organisationernas gemensamma boccia-tur på idrottshallen, tisdagar kl. 15. Alla intresserade välkomna med!

 

På grund av coronan håller bowlingen och boccian paus.

 

 

Övrig verksamhet

Även vårmötet var vi tvungna att inhibera. I år håller vi både vår- och höstmötet efter varandra samma dag, den 26.10 kl. 15 i Kompanjonskapshuset Hörnan. För att det ska vara säkert och tryggt för alla (och serveringen bra!) bör man anmäla sig till mötet senast den 19.10 till sekreteraren: eija.salmela@loviisaninvalidit.fi eller telefon/textmeddelande 045 7731 9275.