Aktuellt

 

Koti / Hem

Fritid

Föreningen har en simtur måndagar kl 9.30 - 11.00 på Servicehuset  Esplanad.  Föreningen uppbär en avgift på 5 €/gång, 70 €/termin.

 

Föreningen har en bowlingränna och vi brukar bowla ca twå gång i månaden. Föreningen står för en del av kostnaderna.  Närmare tidpunkt meddelas i Passa På.

   

Övrig verksamhet

En Sommardag i PeKuLa hålls före sommar.

Om alla aktiviteter annoserar vi i Passa På.