Loviisan Invalidit

 

Koti / Hem
Toimintaa
Yhteystiedot
Historiikit
Linkit
Palaute
Jäseneksi

Loviisan seudun Invalidit - Lovisanejdens Invalider ry 

Yhdistys on perustettu 1979. Se toimii Loviisassa ja ympäristökunnissa vammaisten ihmisten yhdyslenkkinä ja edunvalvojana. Yhdistys on ottanut kantaa ja antanut lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa.

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on saattaa Loviisan ja sen ympäristökuntien vammaiset yhteen. Sekä muiden paikkakunnalla toimivien vammaisjärjestöjen kanssa järjestää virkistys-, koulutus- ja neuvontatoimintaa.

Yhdistyksen säännöt tarkentavat edellä sanotun seuraavasti:
· toimia pysyvästi vammautuneiden henkilöiden yhdyssiteenä toimialueellaan
· edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän yhteiskunnallisia etujaan
· ylläpitää ja kehittää vammaisten henkilöiden henkistä ja toiminnallista vireyttä, vastuuntuntoa ja yhteenkuuluvuutta sekä laajentaa heidän yhteiskunnallista tietouttaan ja tukea heitä muutenkin.